Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Caragol
caragol, -ls
(D’ètim incert, possiblement prerromà. cf. el cast. caracol, el cat. cargol, el fr. escargot, el gallec i el port. caracol o l’occità caragol.)
  1. s. m. Moluscs de la família dels helícits de diferents espècies del gènero Hellix, les seues característiques principals són que viuen dins duna corfa en forma despiral i tenen quatre banyes, alguns són comestibles.
  2. Caragol dànet, caragol chicotet i de corfa blanca.
  3. Caragol cristià, és de lespècie Helix punctata, és gran i bo de menjar.
  4. Caragol de font, és lespècie Melanopsis Graellsii, en la corfa allargada en espiral i no es menja.
  5. Caragol daigua, és lespècie Limnaeus palustris, de cos allargat, viu en laigua dolça i no es menja.
  6. Caragol avellanenc, caragol de terra molt menut i comestible.
  7. Caragol moro, de lespècie Helix lactea, de corfa fosca i de boca negra, no sol menjar-se en algunes comarques valencianes.
 1. Molusc gasteròpodo marí de diferents espècies, molt paregut al caragol de terra, alguns dells són comestibles i sol denominar-se caragol de mar.
 2. Corfa o clasca de caragol marí de gran tamany que si es fa un forat per la punta i es bufa en força per ella pot sonar com una trompa; antigament susava per a convocar a la gent a toc de caragol a una reunió, batalla, avisar-la dun perill, etc.
 3. Generalment, qualsevol corfa o clasca que forma despiral.
 4. Se diu de la barra cilíndrica que unes guies concèntriques i que generalment sol usar-se en les prenses de vi, oli, etc.
 5. Peça cilíndrica i metàlica, llaurada en hèliç i en cabota gran per a enroscar-la penetrant en una superfície o forat.
 6. Escala de caragol, V. escala.
 7. Peça cilíndrica o cònica generalment feta de metal que consta dun eix enroscat i que ajuda a subjectar els llocs a on se posa.
 8. Una de les cavitats que constituïxen el llaberint auricular dels animals i les persones i que en els mamífers forma despiral.
 9. Rull de cabells que tenen forma circular o espiral.
 10. Cada una de les borumballes de fusta primes i caragolades que fa la plana.
 11. Moviment circular en general, dun avió en laire, un atleta fent un volantí...
 12. Arquit. i ant. V. carcanyol.
 13. Vent que bufa de forma circular.
 14. Moviment en espiral que es forma en laigua.
  1. plr. i coloq. Diners.
  2. Tindre caragols, loc. coloq. Tindre diners.
 15. coloq. Caravana, vehícul del que tira un coche i que està acondicionat per a poder viure en ell.
 16. Valdre més la salsa que els caragols, loc. Se sol dir quan més vàlua la part secundària duna cosa que la principal, equival a valdre més lespart que lescurada o valdre més el suc que el peix.
ref. Al juliol, ni dòna ni caragol.
Imàgens
Buscar Caragol en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.