Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a Sal.

sal, -ls
(Del llatí sal, salis, mat. sign.)
s. f. Substància blanca, cristalina (clorur de sodi), soluble en aigua, s’utilisa per a condimentar aliments o conservar la carn o el peix, se troba en la naturalea en masses sòlides o en solució i dins l’aigua de la mar. / Sal marina, la que s’obté en les salines per evaporació de l’aigua de la mar. / Sal comuna o sal de cuina, la d’orige marí refinada que s’utilisa en els menjars. / Sal fina, la que està reduïda a pols fina. // Sal grossa, la que es troba en trossos de certa grandària. / Sal gema o sal de roca, la que s’extrau de grans masses sòlides. / Sal de Maldon, sal anglesa en un fort gust salat. // Sal de Guerande, sal de la Bretanya francesa de les salines que li donen el nom. Té un llauger color gris. / Sal negra, sal del nort de l’Índia. És una sal de la terra, poc refinada i en un gust molt particular. // fig. Lo que dona agudea o gràcia. // Per extensió, compost que es forma per la substitució total o parcial de l’hidrògen bàsic d’un àcit per un radical simple o compost. / Sal àcida, la que s’obté per la substitució parcial de l’hidrogen bàsic d’un àcit pels metals. / Sal neutra, la que s’obté d’unir una sal neutra en una o més molècules de l’òxit o de l’hidrat del metal. / Sal d’agrelles, bioxalat de potassa. / Sal d’amoníac, clorur amònic. / Sal de la Figuera, sulfat magnèsic, que s’utilisa com a porga; rep el nom de Figuera o de la Figuera perque u dels llocs a on se produïxen és la localitat valenciana de la Font de la Figuera. / Sal fumant, àcit clorhídric, V. salfumant. / Sal de Saturn o de plom, acetat de plom. / Sal sosa, carbonat de sodi. // Paréixer un ou sense sal, loc. Ser fava o curt d’enteniment. // Sense més sal ni més oli, loc. Sense motiu. // Tindre manco substància que un ou sense sal, loc. No tindre gust un menjar. Ser una persona sense substància. // Partir-se el pa i la sal, loc. Fer mostres de gran amistat. // Fer-se sal i aigua, loc. Suar molt, i també posar-se tou.