Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Saturn
Saturn
(Del llatí Saturnus, mat. sign.)
  1. s. m. Deu romà de lagricultura; en la mitologia grega equival a Cronos, pare de Júpiter i uns atres deus.
  2. ant. Plom.
  3. Planeta del sistema solar, voltat danells i satèlits, se troba entre Júpiter i Urà.
Buscar Saturn en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.