Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: anells
anell, -lls
(Del llatí anĕllu, mat. sign.)
  1. s. m. Cércol de metal o de qualsevol atra matèria resistent que servix per a cenyir-se a un objecte.
  2. Cércol, generalment dun metal preciós, que llis o en relleus, en perles o pedres precioses, se posa en el dit: Li regalà a la seua nóvia un anell en un diamant.
 1. Arquit. Molura que rodeja un cos cilíndric, generalment en les columnes.
 2. Arquit. Molura circular que servix de base a la cúpula.
 3. Arquit. ant. Clau de larc.
 4. Brocal del pou.
 5. Zool. Cada u dels segments que forma el cos dun anèlit.
 6. Bot. Noms dalgunes parts de les plantes en forma de cércol o anell. Si es tracta dels cércols dun arbre que es detecten en ser tallat horisontalment, se denomina anelles de creiximent.
 7. Astron. formació celest lluminosa que circumda alguns planetes, com ara Saturn.
 8. Mat. Conjunt delements entre els que es definix una regla de composició assimilable a la suma i una atra assimilable al producte.
 9. Quím. Estructura molecular formada per una cadena dàtoms tancada.
 10. Anell pastoral, lanell que porten els prelats i que donen a besar.
 11. Anell de compromís, lanell que un promés dona a latre, o que es donen mútuament, com a senyal de futur matrimoni.
 12. Anells olímpics, conjunt de cinc anells entrellaçats, disposts en dos files horisontals, tres dalt i dos baix, que són el símbol internacional dels jocs olímpics o olimpiades.
 13. Com anell en dit, loc. Que una cosa ve molt be o sajusta a una atra perfectament.
 14. Metafòricament, qualsevol extructura o disposició circular: Leixèrcit formà un anell entorn de la ciutat.
ref. Anell en dit, honra sense profit.
Buscar anells en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: anhel.