Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: apuntar
apuntar
Flexió verbal »
(De a- 1 i punta.)
 1. v. tr. Dirigir la punta duna arma cara a un punt concret: Apunta en lescopeta a la perdiu i dispara.
 2. ant. Plegar els draps i passar pels doblecs un fil per a posar el sagell que testimonia estar fabricats segons la llei.
 3. Subjectar provisionalment en agulles o puntades, embastar.
 4. Escomençar a manifestar-se una cosa, generalment el Sol: Ya apunta lalba. Quan apunta el dia el sol està a tall deixir.
 5. refl. coloq. Escomençar a anar alegre per haver pres begudes alcohòliques.
 6. refl. coloq. Enemistar-se uns en atres.
 7. inus. Fer punta a una ferramenta, arma, etc.
 8. ant. Apuntalar.
apuntar
Flexió verbal »
(De a- 1 i punt.)
 1. v. tr. Prendre nota o apunts dalguna cosa: Apunta tots els dubtes que tingues. Apuntava cada idea que tenia.
 2. refl. Inscriures en una llista, associar-se a una entitat, associació, colla festiva: Mhe apuntat a la falla del meu carrer. Sha apuntat en la llista de voluntaris.
 3. refl. i fig. Afegir-se, participar en algun fet, acontenyiment, festa, etc.: Nos apuntem a la festa, encara que no nos havien convidats.
 4. Apuntar-se a un bombardeig, loc. Estar dispost a participar en qualsevol cosa.
 5. Senyalar en un objecte un punt concret.
 6. Tractar un tema superficialment, insinuar-lo: Sobre la decadència només apuntàrem quatre idees.
 7. En les obres teatrals, anar dictant el text als actors o recordant-los-el. Per extensió, fer memòria dalgunes coses a una persona que les oblida o que no les sap.
 8. Pint. Fer un apunt o dibuix al natural en unes quantes pinzellades o llínees.
Buscar apuntar en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.