Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: participar
participar
Flexió verbal »
(Del llatí particĭpāre, mat. sign.)
  1. v. intr. Tindre part en una cosa, prendre part en ella.
  2. Tindre alguna cosa en comú diveres persones o entitats: Totes les entitats participen dels mateixos principis i ideals.
  3. Tindre part en un negoci.
  4. tr. Donar notícia o comunicar alguna cosa.
Buscar participar en: