Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: apuntat
apuntat, -ada, -ts, -ades
(De apuntar i este de punt.)
 1. adj. m. Anotat o escrit en un paper.
 2. Inscrit.
 3. Se diu de la persona que safig a un acte o fet.
 4. Senyalat en alguna cosa.
 5. Se diu dun tema tractat superficialment.
 6. En teatre es diu de lactor que és ajudat per lapuntador el qual li llig el text.
apuntat, -ada, -ts, -ades
(De apuntar i este de punta.)
 1. adj. m. Dit dun objecte, animal, persona..., que una arma dirigida cap ad ell.
 2. ant. Drap plegat en un fil passat pels doblecs per a posar el sagell de fabricació.
 3. Subjectat provisionalment en agulles o puntades, embastat.
 4. Dit duna cosa que escomença a manifestar-se, generalment el sol.
 5. coloq. Alegre per haver begut alcohol.
 6. coloq. Enemistat.
 7. ant. Apuntalat.
 8. inus. Que punta, puntagut.
Buscar apuntat en:
 • apuntat coincidix en:
  • el participi masculí singular de apuntar
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • La caiguda de la –d– intervocàlica en la terminació –ada, –ades és general i característica del valencià, ni s’ha de considerar vulgarisme ni s’ha de pronunciar esta -d-, que es manté en l’escritura; trompada, portada, comprada, pronunciades sense caiguda de -d-, conferix al valencià parlat una afectació que el parlant rebuja. (L'Estàndart Oral Valencià)