Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Drap
drap, -ps
(Del llatí tardà drappus, mat. sign., veu d’orige provablement celta.)
  1. s. m. Teixit o tela de qualsevol classe.
  2. Drap dÉnguera, tela de llana fosca i basta.
  3. Drap dor, tela de fil dor.
  4. Drap de raç, var. ort. ant. V. drap de ras.
  5. Drap de ras, V. ras (teixit).
  1. Tros de tela per a fer un vestit o qualsevol atra cosa.
  2. Drap de boca, ant. Torcaboques.
  3. Drap de cap, tela que es du sobre el cap o embolicada pel cap.
  4. Drap de coll, tela que sembolica pel coll.
  5. Drap de pits, tela que les dònes duyen damunt dels pits baix el gipó.
  6. Drap de pastar, pany en el qual sabriga la massa per a que fermente i es cobrix el pa quan se du a còure al forn.
 1. Drap de peus, ant. Catifa.
 2. Tros de tela que sol usar-se per a torcar la pols, netejar, etc.
  1. Drap de clau, pany de cuina.
  2. Drap de cuina, el que servix per a eixugar lescurada, eixugar-se les mans qui cuine...
  3. Drap de la pols, el destinat a torcar la pols.
  4. Drap de llavar, el que servix per a llavar el pis.
 3. Drap de pelejar, local. Trossos de roba posats en lextrem dun mànec llarc que servixen per a llevar la brutea que pot quedar en terra una volta sha agranat.
 4. Bolquers.
  1. Part de la vela exposta al vent; conjunt de veles duna embarcació o dun molí.
  2. A tot drap, loc. A tota vela. Molt ràpidament, a tota virolla.
 5. Donar color al drap, loc. Donar color a una cosa, dissimular-la, tapar les carències.
 6. Estar fet un drap, loc. Estar fet pols.
 7. Posar ad algú com un drap mal llavat o com un drap, loc. Insultar, faltar, maltractar ad algú.
 8. Posar draps calents a una cosa, loc. Intentar amagar una cosa que no es vol que es sàpia: En anar la cosa per mal camí, escomençà a posar draps calents i a tirar terra per damunt.
 9. Tindre un drap en la bugada, loc. Tindre alguna cosa que vore en un assunt, o tindre un defecte com els atres.
 10. Se diu duna persona despreciable o que no servix per a res.
ref. Els draps bruts se llaven en casa.
Buscar Drap en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.