Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Torcaboques
torcaboques
(Compost de torcar i boca.)
  1. s. m. Peça de tela o paper per a torcar-se els llavis quan se menja o beu.
observacions/documentació: Se tracta d’una forma clàssica, encara que hui substituïda en molts casos pel castellanisme servilleta: “...dos dotzenes de torcaboques, axí mateix guarnides e stacats.” Documents de Joan Roïç de Corella. 1481. “...estava parada una taula llarga per a dinar, ab la major curiositat que·s podia imaginar de plechs de tovalloles y torcaboques.” Coses evengudes en la ciutat y regne de Valencia. Pere Joan Porcar. 1585. “Lo mateixet dic si, una comparansa, trahuen torcaboques ó servilletes y plats pera cadascuna.” Ensisam de totes herbes. Joaquim Martí Gadea.1891.
torcaboca, -oques
  1. s. f. inus. V. torcaboques.
Buscar Torcaboques en: