Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Catifa
catifa, -fes
(De l’aràbic katifa, mat. sign.)
  1. s. f. Peça teixida de llana o una atra matèria, que servix per a cobrir una superfície, com ara lhabitació duna casa.
  2. Catifa de Barberia, ant. Catifa procedent de la part septentrional africana que comprenia el Marroc, lAlger, Trípol i Tunis.
Buscar Catifa en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: encatifat.