Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Carrera
carrera, -res
(Del llatí *carraria, mat. sign.)
 1. s. f. Camí destinat al pas de carros. També es diu del carrer que fon camí.
 2. En lAlbufera de Valéncia, nom que es dona als canals desaiguadors més importants.
 3. met. Forma dactuar per a obtindre un resultat: Dus molt mala carrera en eixe vici que tens.
 4. Acció de córrer les persones o animals cert espai; correguda.
 5. Camí del filador avant i arrere.
 6. Fer la carrera, prostituir-se pel carrer.
 7. Recorregut que fa un vehícul públic de transport, com ara un taxi, per un preu.
 8. Correguda, competició per a vore qui corre més i aplega el primer a una meta.
 9. Carrera del monyo, ralla que es fa en el monyo quan part dels cabells se pentinen cap a un costat i latra part cap a un atre.
 10. ant. Distància de lloc a lloc.
 11. Acció de córrer sense parar.
 12. Curs o série daccions que duen a una persona a conseguir una cosa, especialment un títul destudis: Estudià la carrera darquitecte.
 13. Fer carrera, alvançar favorablement, més concretament en térmens econòmics o de negocis.
 14. Carrera de la calça, se diu duna série de punts duna calça que es desfan.
 15. Carreres de lespiga de dacsa, se diu de les files de grans de lespiga de la dacsa.
 16. A la carrera, loc. A tota pressa.
 17. Carrera dreta, loc. Se diu quan se va ràpit i recte sense desviar-se.
 18. Ser carrera de món, loc. Se diu davant dels fets o acontenyiments naturals i inevitables: Nàixer i morir és carrera de món. També susa la locució sinònima ser llei de vida.
 19. Les quatre carreres, se diu referint-se a la zona que recorren les quatre carreres de lHorta de Valéncia: lhaca més bonica de les quatre carreres.
Buscar Carrera en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: carer.