Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: pes
pe, -es
 1. s. f. Nom de la lletra p, P.
 2. De pe a pa, loc. En tot detall.
pes, -sos
(Del llatí pēnsu, mat. sign.)
 1. s. m. Acte i efecte de pesar.
 2. Força de gravitació que tenen els cossos per tendir cap al centre de la terra i per la qual eixercixen una pressió sobre els objectes que els soporten.
 3. Pes absolut, força de gravetat resultant de qualsevol cos.
 4. Pes atòmic, relació entre el pes de làtom dun element i el de làtom dhidrogen pres com a unitat.
 5. Pes brut, el pes total, inclosa la tara.
 6. Pes específic, relació entre el pes dun volum determinat duna substància i el pes dun volum igual duna atra substància presa com a unitat.
 7. Pes mort, el duna persona o objecte inanimat que gravita en tot el seu pes; sospés.
 8. Pes net, el que queda del pes brut deduïda la tara.
 9. Pes relatiu, relació entre el pes absolut dun cos i un atre considerat com a unitat.
 10. Pel seu pes, per la força de la gravetat.
 11. Aplicat als boxejadors, pes mosca, pes ploma, pes gall, pes pesat: classificació destos deportistes segons els quilos que pesen.
 12. Peça pesada que sutilisa en gimnàsia o halterofília.
 13. Peça que es llança en el deport del llançament de pes.
 14. fig. Pesar, preocupació, disgust i tot allò que oprimix lesperit i lleva vitalitat: El pes dels seus pecats. El pes de la culpa.
 15. fig. Importància o calitat duna persona o cosa: Home de pes.
 16. Peça generalment metàlica que sutilisa com a unitat per a calcular el pes duns atres objectes.
 17. Instrument per a pesar, balança.
 18. Departament, oficina o lloc a on se pesen oficialment mercaderies o es comprova el seu pes.
 19. A pes dor, loc. A un preu molt elevat.
 20. Alçar en pes, loc. Alçar una cosa completament, sense deixar-la tocar terra, alçar a sospés.
 21. En pes, loc. Tot un grup de persones juntes i a lhora: Quan acabà lobra el públic salçà en pes a aplaudir.
 22. Pel seu pes, loc. Sense intervenció dagents estranys, per la seua força natural.