Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: tara
tara, -res
(De l’àrap hispànic ṭaraḥ, substracció, desconte.)
 1. s. f. Pes net del continent, siga recipient o vehícul, descontant el pes dels bens que porta o transporta.
 2. Discapacitat física o síquica, casi sempre congènita.
 3. Imperfecció, taca o defecte que disminuïx el valor dun producte.
 4. Canya a on se marca el pes que una cosa per a aclarir contes més tart.
tara, -res
 1. s. f- local. Chicoteta cantitat de menjar que es sol servir en bars i restaurants acompanyada duna beguda, com a aperitiu; tapa.
observacions/documentació: Sol usar-se el diminutiu tareta.
Buscar tara en:
 • tara coincidix en:
  • la 2ª persona d'imperatiu de tarar
  • la 3ª persona del present d'indicatiu de tarar
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: tarat.