Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: continent
continent, -ts
(Del llatí continĕnte, mat. sign.)
  1. adj. m. i f. Que conté.
  2. Que practica labstenció sexual.
  3. s. Objecte que en conté un atre.
  4. s. Geogra. Cada una de les grans porcions sòlides en que es dividix la Terra i estan separades entre pels oceans.
  5. El vell Continent, Europa, Àsia i Àfrica.
  6. El nou Continent, Amèrica.
  7. De continent, adv. ant. En seguida, immediatament.
Buscar continent en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: encontinent.