Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Ballar
ballar
Flexió verbal »
(Del llatí ballare, mat. sign.)
 1. v. intr. Realisar una série de passos o moviments rítmics acompanyats de música.
 2. Moures una cosa dins dun espai sense eixir-sen; també es diu de la vista o la visió: Me balla un quixal. Les sabates són grans i em ballen els peus dins delles. Li balla la vista.
 3. tr. Fer girar una trompa o balladora sobre el seu eix en equilibri.
 4. Ballar en un peu, loc. Mostrar molta alegria, estar molt content.
 5. Ballar en la més lleja, loc. Tindre mala sòrt a lhora de fer una cosa, de manera que sempre toca la part pijor.
 6. Ballar al que toquen, loc. Actuar segons les directrius que un atre marca o segons les circumstàncies.
 7. Ballar en la corda fluixa, loc. Arriscar-se en algun quefer o negoci, actuar de manera insegura o arriscada.
 8. Ballar-li els nanos ad algú loc. Procurar complaure a algú, adular-lo, fer-li gràcies, festejar-lo. Açò es diu perque en la festa del Corpus de la ciutat de Valéncia els nanos ballaven davant de les autoritats.
 9. Ballar-li laigua ad algú o ballar-li laigua davant ad algú, loc. Ballar-li els nanos, procurar complaure ad algú, adular-lo, fer-li gràcies, festejar-lo. Existix la variant banyar-li laigua davant ad algú.
 10. Yo mho cante, yo mho balle, loc. Se diu quan tot sho fa o sho diu una persona, sense intervindre ningú més.
ref. A bona gana de ballar, poc de sò és menester. A la dòna ballar i a l’ase bramar, lo diable els ho degué ensenyar.
Buscar Ballar en:
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: embalar.