Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Baixa
baixa
(De baixar.)
 1. s. f. Disminució del preu o valor duna cosa: El preu del forment ha experimentat una baixa considerable.
 2. Mil. Pèrdua dun soldat, generalment per mort en combat: Leixèrcit enemic tingué cent baixes en lúltim combat.
 3. Baixa laboral, declaració facultativa per la que un treballador deixa temporalment de treballar degut a una malaltia o accident.
 4. Document que acredita la baixa laboral.
 5. Donar la baixa, acreditar que un treballador no pot treballar temporalment per malaltia o accident.
 6. Donar de baixa, cessar a una persona en una professió, càrrec, associació...
 7. Causar baixa, deixar de formar part dun partit, associació, professió, per defunció o un atre motiu.
 8. Anar a la baixa, anar perdent o disminuint el valor.
baix, -xa, -xos, -xes
(Del llatí bassus, mat. sign.)
 1. adj. m. De poca altària o daltària inferior a lo normal o ordinari: És el chiquet més baix de tota la classe.
 2. Que està situat en un nivell inferior al que sestà o que es pren com a punt de referència: Els pisos baixos estan venuts, només queden els alts.
 3. Se diu dun país o una zona més pròxima al nivell de la mar, en comparació a uns atres més elevats: El Baix Maestrat. La Ribera Baixa. Els Països Baixos.
 4. Vil, bast, grosser: Gent baixa, inculta i sense educació.
 5. Que no aplega a laltària normal o habitual: Núvols baixos. Boira baixa.
 6. Que no aplega a un nivell elevat o alt: Temperatura baixa. Números baixos.
 7. Últim periodo o moment duna época: La baixa Edat Mija. El baix llatí. El baix imperi.
 8. Dit dels colors, poc vius o forts: Posa uns colors més baixos o manco cridaners.
 9. De menor valor o calitat: Material de baixa calitat. De categoria baixa.
 10. Mús. Greu.
 11. En el cap baix, en el cap inclinat en senyal de por, arrepenediment, tristor...
 12. Missa baixa, missa sense solemnitat, missa que no es canta.
 13. Sol baix, moment en que el sol està a tall de pondres.
 14. Baix fondo, elevació del fondo de la mar, dels rius o llacs navegables que impedix la navegació per ser descassa fondària.
Buscar Baixa en: