Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Baixos
baix, -xa, -xos, -xes
(Del llatí bassus, mat. sign.)
 1. adj. m. De poca altària o daltària inferior a lo normal o ordinari: És el chiquet més baix de tota la classe.
 2. Que està situat en un nivell inferior al que sestà o que es pren com a punt de referència: Els pisos baixos estan venuts, només queden els alts.
 3. Se diu dun país o una zona més pròxima al nivell de la mar, en comparació a uns atres més elevats: El Baix Maestrat. La Ribera Baixa. Els Països Baixos.
 4. Vil, bast, grosser: Gent baixa, inculta i sense educació.
 5. Que no aplega a laltària normal o habitual: Núvols baixos. Boira baixa.
 6. Que no aplega a un nivell elevat o alt: Temperatura baixa. Números baixos.
 7. Últim periodo o moment duna época: La baixa Edat Mija. El baix llatí. El baix imperi.
 8. Dit dels colors, poc vius o forts: Posa uns colors més baixos o manco cridaners.
 9. De menor valor o calitat: Material de baixa calitat. De categoria baixa.
 10. Mús. Greu.
 11. En el cap baix, en el cap inclinat en senyal de por, arrepenediment, tristor...
 12. Missa baixa, missa sense solemnitat, missa que no es canta.
 13. Sol baix, moment en que el sol està a tall de pondres.
 14. Baix fondo, elevació del fondo de la mar, dels rius o llacs navegables que impedix la navegació per ser descassa fondària.
baix, -xos
(Del llatí bassus, mat. sign.)
 1. s. m. La part inferior de qualsevol cosa; generalment utilisat en plural: Els baixos de ledifici són comerços. Els baixos del coche. Els baixos dels pantalons.
 2. Els baixos del poble, la classe social més desfavorida.
 3. Mús. Cantant en una veu baixa per la lentitut de les vibracions de les cordes vocals.
 4. Mús. Instrument musical de vent, espècie de trompa gran que fa les notes baixes.
 5. Mús. plr. Els sons dun o diversos instruments que produïxen vibracions lentes.
 6. Alts i baixos, loc. Elevacions i depressions dun terreny, i per extensió moments millors i pijors dun procés, de la vida, dun negoci, etc.
Buscar Baixos en: