Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Cadira
cadira, -res
 1. s. f. local. V. cadireta (de rec).
cadira, -res
(Del llatí cathĕdra, mat. sign.)
  1. s. f. Moble en cul, espales i cames per a assentar-se que pot ser de moltes formes i materials.
  2. Cadira de braços, se diu de la cadira que dos barres als laterals per a posar els braços.
  3. Cadira plegable o de tisora, cadira en el cul de lona o pell i que es pot plegar.
  4. Cadira plegadiça o plegadissa, ant. V. cadira plegable o de tisora.
  5. Cadira de bòva o boga, cadira en el cul de bòva o boga.
  6. Cadira baixa, cadira que el cul més baix que una cadira normal.
  7. Cadira de molls, cadira que és més cómoda perque lassent en uns molls que la fa ser més confortable.
 1. Cadira de rodes, espècie de cadira en braços i rodes a cada costat per a desplaçar-se els impedits.
 2. Cadira elèctrica, espècie de cadira per a electrocutar als condenats a mort.
 3. Cadira gestatòria, cadira portàtil que transporta al Papa en els actes solemnes.
 4. Cadira de pastor, nom de les plantes Erinacea pungens i Erinacea anthyllis, que són espinoses, abruixells menuts de la família de les papilionàcees, espinosos, en fulles chicotetes i en el càliç unflat.
 5. No calfar la cadira de ningú, loc. No visitar a ningú. No assentar-se en una casa.
 6. No aplegar a calfar la cadira, loc. Fer una visita curta, estar en un lloc poc de temps.
 7. Apegar-se-li a u la cadira al cul, loc. Estar molt de temps en un lloc o de visita. Agarrar volença a un càrrec.
 8. Haver per a llogar cadires, loc. Ser una cosa digna de vore.
 9. Estar de cadira en un lloc, loc. Estar en un lloc habitualment.
Buscar Cadira en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: cadirada.