Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: llogar
llogar, -rs
  1. s. m. ant. Lloc.
llogar
Flexió verbal »
  1. v. tr. Donar en lloguer.
  2. Prendre en lloguer.
  3. Prendre a algú al nostre servici durant un temps per una determinada paga.
  4. refl. Dit duna persona: posar-se al servici duna atra per cert temps a canvi duna retribució.
  5. Nhi ha per a llogar cadiretes, loc. Se diu davant dun fet que crida latenció, com ara una brega, gresca, escàndal...
ref. Animal llogat, sempre està menjant. Qui té el cul llogat, no s’assenta quan vol.
Buscar llogar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: logar.