Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Barraques
barraca, -aques
(Possiblement del prerromà *barra, construcció feta en barres, o del llatí *barrum, fanc.)
  1. s. f. Casa tradicional del llitoral valencià, de planta rectangular en una andana superior, de parets datobons i coberta de borró a dos aigües en àngul molt agut, coronat el vèrtiç en una creu. Se considera una construcció característica de la comarca de lHorta de Valéncia, pero han existit en gran part de la zona llitoral valenciana.
  2. dialect. Barraca en culata, de cul de mona o palmarenca, barraca de planta rectangular, pero en la part posterior generalment redona, pròpia dEl Palmar, en lAlbufera de Valéncia; esta barraca no sol tindre andana, puix els peixcadors ni criaven cucs de seda ni guardaven collites i les andanes estaven destinades ad estos usos.
 1. Rep este nom la barraca que està dins de laigua, en lAlbufera de Valéncia, i que és un viver per a criar anguiles.
 2. Rep este nom la coberta, pareguda a la duna barraca, que està dins de laigua i que servix per a guardar els barquets en lAlbufera de Valéncia.
 3. Barraca o barraqueta de cebes, V. cebera.
 4. Barraca de cuinar, espècie de barraca menuda en dos o tres parets que servix per a cuinar a lexterior duna barraca o alqueria.
 5. Barraca del carro, espècie de barraca en dos o tres parets per a guardar el carro.
 6. Construcció rústica de caràcter provisional per a arracerar-se.
 7. dialect. Barraca de caçar torts, arbre rodejat de parets i revestit de rames, en el que es fica espart enviscat per a caçar torts o uns atres pardals.
 8. Caseta dels venedors dun mercat o fira.
 9. Vivenda suburbial, construïda en diversos materials, sense condicions per a ser habitada i alçada en terrenys públics o aliens.
 10. Casal faller o local a on els festers realisen diverses activitats festives.
 11. Caseta per a diversos usos.
 12. Plantar la barraca, loc. Prendre una postura excessivament defensiva en un joc, en el deport, en el camp de les idees...
 13. Foguera gran en forma de barraca, feta en arbres i rames, que es crema en honor de Sant Antoni en algunes localitats valencianes com Forcall o Vilafranca del Maestrat.
Imàgens
Buscar Barraques en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.