Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: pintes
pinta, -tes
(Del llatí pectĭne, mat. sign.)
  1. s. f. Instrument de metal, fusta, os o una atra matèria dura, en dents o pues paraleles més o manco juntes, que susa per a desembrollar i pentinar els cabells.
  2. Pinta llemenera, pinta en les pues molt juntes i fines que sampra per a llevar les llémenes dels cabells.
 1. Peça de metal, de carei, divori, etc., pareguda a la pinta de pentinar pero un poc arquejada que sutilisa per a subjectar i adornar els cabells de les dònes.
 2. Ferramenta que usen els forners per a adornar el pa fent-li ralles, estries o senyals.
 3. En la roda dun molí de vent, cada una de les seues dents.
 4. En la sénia, cada u dels barrots que rodegen la roda dels alcadufs.
 5. Espècie de flauta rústica composta de canonets de canya que fan sonar algunes persones que van oferint els seus servicis de manera ambulant, com esmoladors, capadors de porcs...
 6. Pintes de pastor, planta umbelífera de lespècie Scandix pecten-Veneris, que pot aplegar a 30 centímetros daltària, de tronc fort i pubescent en ramificacions; les fulles són diferents les superiors de les inferiors i el seu fruit és oblonc. Se cria en els cultius i florix, segons les zones, de maig a juliol.
pinta, -tes
(Possiblement del fr. pinte.)
 1. s. f. Antiga mida de capacitat que varia segons els llocs i que podia ser per a líquits o grans.
pinta, -tes
(Derivat posverbal de pintar.)
 1. s. f. Taca chicoteta en la pell, pèl o plomage dun animal.
 2. fig. Traça, aspecte exterior.
pinte, -es
(Del llatí pectĭne, mat. sign.)
 1. s. m. ant. Instrument de suplici en pues per a esgarrar o espencar la carn.
 2. Post en algunes fileres de punches de ferro dun pam o dos de llargària, que sutilisa per a aclarir i netejar la llana, el lli, el cànem, etc.
 3. Vora tallada en àngul de les peces que formen el fondo o la tapadora dun barril.
 4. Viure a ses pintes amples, loc. Viure sense cap de subjecció, en tota llibertat.
Buscar pintes en:
 • pintes coincidix en:
  • la 2ª persona del present d'indicatiu de pintar
  • la 2ª persona del present de subjuntiu de pintar
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.