Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: juliol
juliol
(Del llatí iūliŏlu, derivat dim. de iūlius, mat. sign.)
  1. s. m. El sèptim més de lany en 31 dies.
  2. local. Marieta, gallineta (insecte).
ref. En juliol, trau la garba al sol. En juliol, la garrofa es posa dol. Juliol, ya apunta l’ullerol. En juliol, agarra el cabaç i ves al mallol. Juliol, la cistella en lo mallol. A juliol, cistella en lo mallol; la duràs, pero no l’ompliràs. Si vols tindre bona col, planta-la al juliol. En juliol, ni dòna ni caragol; si la dòna és bona, caragol i dòna. En maig, com vaig; en juny, com vullc; i el juliol, tot al vol. En juliol, no rega qui vol. En juliol, pobre del que estiga al sol. Per juliol, en poc de fòc bull el perol. Per juliol és sant Joaquim i santa Ana, pinta el raïm i la magrana. Per juliol, la garrofa es vist de dol i el raïm trambé vol. Per juliol, la vinya porta dol.
Buscar juliol en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.