Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: nuc
nuc, -cs
(Del llatí nōdu, mat. sign., per regressió damunt de derivats com nugar.)
  1. s. m. Entrellaçament o unió que es fa en un fil, una corda, una cinta, etc., i que quant més sestira per un o els dos caps queda més apretat.
  2. Nuc danguila, el que sutilisa per a donar-li voltes a una biga, cuixera o antena.
  3. Nuc cec, ant. V. nuc cego.
  4. Nuc cego, el que és molt difícil de desfer.
  5. Nuc corrediç, el que es fa a soles en una corda, formant una anella en un cap i posant latre cap dins della, de manera que es pot córrer, i fer més gran o més chicoteta la dita anella.
  6. Nuc gordià, nuc cego o impossible de desfer que unia el jou al timó del carro de Gordi, antic rei de Frigia; fig. Dificultat insoluble.
  7. Nuc pla, el que es fa en dos cordes de la mateixa grossària, lutilisen freqüentment els mariners en les seues operacions habituals.
  8. Nuc de peixcador, el que sutilisa per a unir el llinyol dels aparells de peixcar.
  9. Nuc de ret, el que formen els fils duna ret en cada u dels quatre vèrtiços de les seues malles.
 1. fig. Lligam estret, víncul, unió.
 2. fig. Dificultat bàsica o més important dun problema, punt del qual depén la seua solució.
 3. fig. Entrellaçament dels fets o accions que es desenrollen en un poema, una obra lliterària o cinematogràfica.
 4. Nuguet.
 5. Nuc de la i nuc del peu, nuguet.
 6. Abultament que es forma en el tronc i talls dun arbre o una planta, del qual ixen les rames o les fulles.
 7. Concreció dura de diferent color i dissociada de la fusta de la qual forma part.
 8. Diners aforrats.
 9. Fer-li un nuc al rabo ad algú, loc. No aprofitar ad algú duna cosa, no servir-li per a res.
 10. Tindre bon nuc, lo. Tindre molts diners aforrats.
ref. Punt sense nuc, punt perdut.
Imàgens
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.