Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: contar
contar
Flexió verbal »
(Del llatí cŏmpŭtāre, contar. És la mateixa etimologia de contar, enumerar, en canvi de significat.)
 1. v. tr. Expondre fets; narrar, relatar.
 2. Contar fil per agulla, o fil per randa, o punt per punt, loc. Contar en tots els detalls, sense deixar res.
 3. Ves a contar-ho a ta tia o ves a contar-li-ho al pardal de Sant Joan, loc. Ho diu qui no creu lo que li conta un atre.
 4. ¡Nhi ha per a contar-li-ho al pare retor!, loc. Se diu davant duna cosa gran o increible.
 5. ¡Conta-mho a mi…!, loc. Ho diu qui sap molt dun assunt i algú li vol parlar dell.
contar
Flexió verbal »
(Del llatí cŏmpŭtāre, mat. sign.)
 1. v. tr. Computar, determinar el número dunitats existents numerant-les.
 2. Medir el temps: Conte els dies que falten per a les vacacions.
 3. Incloure dins duna relació o categoria: La Real Acadèmia conta en meges ilustres.
 4. Tindre en conte, considerar: Conta en la meua ajuda per a fer el trasllat.
 5. Calcular, traure contes.
 6. Cobrar un preu per una cosa: Mhan contat les tomates a 90 cèntims.
 7. Haver-se de contar, loc. Tindre valor, importar.
 8. Contar-li els pèls al dimoni, loc. Ser molt inteligent.
 9. Contar i no acabar, loc. No acabar mai de dir o fer una cosa.
 10. Voler contar les estreles, loc. Voler fer alguna cosa tan gran que és impossible fer-la.
 11. Contar en algú o alguna cosa, loc. Confiar en que algú o alguna cosa nos serà dutilitat.
 12. Contant que, loc. Tenint en conte una cosa: Contant que no plou segurament hi haurà festa.
ref. Contar moltes i pagar una. Conten per mils com els rajolers.
Buscar contar en:
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: comptar.