Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: ama
amo, -ma, -os, -mes
(Masculinisació de ama.)
 1. s. m. Posseïdor dalguna cosa: Lamo de la casa no viu en ella i la llogada.
 2. Persona que ad algú al seu servici: Lamo mana tots els dies noves faenes.
 3. Senyor o cap de casa.
 4. Fer-se lamo, loc. Apropiar-se indegudament dalguna cosa. Guanyar-se lacceptació o confiança dels demés en un lloc o grup. Aplegar al domini duna situació: No sabia res de vendre coches i en quatre dies sha fet lamo.
 5. Estar en amo, servir a un senyor.
 6. Lamo del carchofar, fig. i fam. La persona principal en una qüestió o negoci.
ref. Més val ser mal amo que bon criat. L’amo, encara que siga de la merda, sempre és amo. A on està l’amo, no està Deu. Fes lo que l’amo et mana, i menjaràs en sa taula. Quan l’amo se’n puja al mas, només s’alegren dos: el chiquet i el gos. L’amo nou, tot ho remou. L’amo i el gos cacen per dos. L’amo i el gos valen per dos. Ni de burles ni de veres, en lo teu amo partixques peres.
ama, -mes
(Del llatí amma, dida.)
 1. s. f. Dòna que alleta a un chiquet que no és seu, ama de cria o ama de llet; mare de llet, dida, nodriça.
 2. Ama seca, criada que cuida als chiquets duna casa pero que no els alleta.
 3. Dòna que governa una casa, ama de casa: Lassociació dames de casa ha organisat uns cursos de cuina. El treball de lama de casa no està reconegut.
 4. Criada principal duna casa que pot tindre uns atres criats al seu càrrec, ama de claus.
 5. Ama de capellà, criada dun capellà.
 6. Dòna que posseïx o regenta un bordell.
 7. Senyora ama, la senyora de la casa.
 8. Ser un lloc una casa de putes sense ama, haver en un lloc desorde i desorganisació per falta duna direcció o govern.
 9. Estar en ama, servir, ser criat: Quan tenia quinze anys ya estava en ama.
ref. Ama, ¿hi ha fem? Si no en tenim ne farem. Ama i senyoria no volen companyia. Sou ama mentres el chiquet mama.
 • ama coincidix en:
  • la 3ª persona del present d'indicatiu de amar
  • la 2ª persona d'imperatiu de amar