Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: amar
Amar
(Del nom propi germànic Adamar.)
  1. s. m. Nom propi dhome.
ref. Ha passat més que Sant Amaro. Passar les de Sant Amaro.
amar
Flexió verbal »
(Del llatí ămāre, mat. sign.)
  1. v. tr. Tindre amor a una persona o cosa: Ame a la meua parella.
  2. ant. Desijar.
Buscar amar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.