Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Sòrt
sòrt, -ts
(Del llatí sŏrte, mat. sign.)
 1. s. f. Casualitat a la que es confia la resolució dalguna cosa.
 2. Bona sòrt, casualitat favorable.
 3. Caure o tocar la sòrt, quan ad algú li ve alguna cosa de modo fortuït.
 4. La sòrt grossa, el premi més important o gran de la loteria.
 5. Llançar o traure a sòrt, valdres de mijos fortuïts per a decidir alguna cosa.
 6. A sòrt i redolí, loc. ant. Manera de triar a persones o candidats posant el seu nom en un paper i este dins duna boleta de cera, una inocent trea la bola o les boles en els noms dels que serien nomenats.
 7. Mala sòrt, casualitat desfavorable.
 8. Encadenament de successos fortuïts que van a ocórrer per a be o per a mal.
 9. Bona sòrt, bona fortuna.
 10. Per sòrt, per casualitat favorable, feliç.
 11. Sòrt que..., loc. Començament de frase per a indicar lo que ha impedit un perill, equival a gràcies que: Sòrt que has vengut i mhas pogut ajudar a alçar-me.
 12. A sòrt, loc. Se diu quan se tria o elegix ad algú o alguna cosa per sorteig.
 13. Conjunt duna mateixa espècie o gènero: una sòrt de pardalets molt atractius.
 14. local. Mida agrícola que equival a 8,31, 58,68 o 62,33 àrees, segons la comarca.
 15. La sòrt del cancarró, que pensava batre i bateren-lo, loc. Se diu de qui vol enganyar i acaba sent enganyat.
 16. Tindre més sòrt que els que pengen, loc. Tindre molta sòrt, ser afortunat.
 17. Tindre més sòrt que un gos que sofega, loc. Tindre mala sòrt.
 18. Tocar-li a u la sòrt grossa, loc. Tindre u molta sort en una qüestió: Est estiu un amic li deixa debades lapartament de la plaja; li ha tocat la sòrt grossa.
 19. ant. Grup o montó de coses de la mateixa classe o espècie.
ref. La sòrt és per a qui la mereix. La sòrt no és per a qui la busca, sino per a qui la troba.
Buscar Sòrt en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: sort.