Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Persones
persona, -nes
(Del llatí persōna, mat. sign.)
 1. s. f. Individu de lespècie humana.
 2. Home o dòna dels quals se desconeix el nom o somet: Certa persona diu que açò no és correcte.
 3. Individu humà que obra racionalment i no com els animals.
 4. Ser molt persona, loc. Tindre molt de trellat, ser respectuós i considerat en els demés.
 5. ant. i hui dialect. El cos humà: La seua persona no pot més. La meua persona no està com Deu mana de tant de treballar. La persona patix molt en esta calor i la pell sarruga.
 6. En persona, estant present físicament.
 7. En persona i en bens, en el cos físic i en les possessions materials.
 8. Persona física, tot ser de lespècie humana.
 9. Persona jurídica, entitat o conjunt de persones i bens a la que el Dret reconeix personalitat en drets i obligacions.
 10. Primera persona, aquella que parla.
 11. Segona persona, aquella a la que es parla.
 12. Tercera persona, aquella de la que es parla o allò de lo que es parla.
 13. Gram. Cada u dels accidents gramaticals propi del verp i dalguns elements pronominals que fa referència als que participen en una acció, com ara els pronoms personals de primera persona, de segona, de tercera, etc.
 14. De persona a persona, loc. Directament, personalment.
 15. Persona non grata, loc. llat. Persona no desijable, rebujada per un colectiu o govern.
 16. Bellíssima persona, se diu de persones molt amables i bondadoses.
 17. Les persones no són rius i poden tornar-se arrere, loc. Les persones poden canviar dopinió.
 18. Ser o no ser persona, loc. Estar o no estar be i en condicions: Yo mentres no em faig un cafenet de mati no soc persona.
Buscar Persones en:
 • Persones coincidix en:
  • la 2ª persona del present d'indicatiu de personar
  • la 2ª persona del present de subjuntiu de personar
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.