Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Ovella
ovella, -lles
(Del llatí ovicŭla, mat. sign.)
  1. s. f. Mamífer remugant, de pota badada, de lespècie Ovis aries, de pelage espés i flexible, denominat llana blanca o negra, i en banyes acaragolades en espiral; se cria per a aprofitar la llana, la seua llet i la seua carn. Se sol dir ovella al mascle i la femella, pero si es vol diferenciar el gènero el mascle rep el nom de moltó, corder o borrego.
  2. Est animal diferents denominacions segons la seua procedència o lloc dorige, segons les banyes, el color de la llana, la manera dactuar, la cria…, com ara: Ovella alacantina, ovella dorelles menudes, llana armelada i coa curta.
  3. Ovella guirra valenciana o sudat, raça dovella autòctona valenciana en perill dextinció, de color rogenc en cap i extremitats i possibles degradacions de color, en el temps presenta llana blanquinosa en el cap que li dona un aspecte característic. El perfil craneal és ultraconvex en el mascle; ni mascle ni femella tenen banyes i les orelles són horisontals o caigudes, el coll és llarc i cilíndric en la vora traqueal nua en mamelles ocasionals, la coa és semillarga i les potes pigmentades. La seua llana un alt grau duntuositat.
  4. Ovella banyuda, la que banyes.
  5. Ovella mocha, la que no banyes.
  6. Ovella burella, la que tota la llana de color negrenc o molt fosca.
  7. Ovella plachada, la que el cos ple de taques.
  8. Ovella fardasca, ovella pintada o ovella barrejada, la que el cos blanc i la cara negra o molt fosca.
  9. Ovella careta, la que la cara negra en una estrela blanca o la que el cos negre i la cara blanca.
  10. Ovella moscada, la que és blanca i el contorn dels ulls negres.
  11. Ovella ullada, la que és blanca, pero negre el contorn dels ulls.
  12. Ovella topuda, o ovella palpuda, la que un remolí de llana dalt del cap.
  13. Ovella goluda, la que ix del ganado per a anar a pasturar a soles i és difícil de subjectar.
  14. Ovella mansa, la que tendix a quedar-se retardada del restant dovelles.
  15. Ovella de cria, la que cria.
  16. Ovella folla, la que ha patit un abort.
  17. Ovella forra, la que no ha segut fecundada.
  18. Ovella màmia, la que només llet en una mamella.
  19. Ovella machorra, ovella puta o ovella chorca: la que és estèril, que no cria mai.
  20. Ovella recordina, la que cria dos voltes en un mateix any.
  21. Ovella mudorra, la que es torna orada o folla.
 1. fig. Se diu de la persona custodiada per un pastor o director espiritual.
 2. Nom du dels jugadors en el joc de chiquets conegut com Santa Maria Barrassa.
ref. Ovella ronyosa embruta el ramat. Ovella de molts, el llop se la menja. Ovelles contades, el llop se les menja. Ovella que bela, pert el bocí o mos que pert. De giner, ni ovella ni corder. El febrer no deixa ovella ni corder. Març emborrascat, ni ovelles ni corders ha deixat.
Imàgens
Buscar Ovella en: