Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: nua
nu, -ua, -us, -ues
  1. adj. m. ant. i hui poèt. V. nuet.
observacions/documentació: La forma nu ha passat a utilisar-se en diminutiu nuet, que és la forma general hui en valencià.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.