Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Grans
gran, -ns
(Del llatí grandis, mat. sign.)
 1. adj. m. i f. Superior en mida, forma, cantitat o en qualsevol atra manera a lo que es considera normal, respecte a una atra cosa o subjecte de similar naturalea.
 2. Alt.
 3. Gros.
 4. En gran manera, en alt grau.
 5. ant. Gran dia, matí o nit, alvançat el dia, matí o nit.
 6. Gran dEspanya, dignitat màxima de la noblea espanyola que va darrere de la dInfant dEspanya.
 7. Persona prominent o extraordinària.
observacions/documentació: Antigament existia la forma femenina granda.
ref. ¿Vols ser gran? fes-te menut.
gra, -ans
(Del llatí granum, mat. sign.)
 1. s. m. Llavor i fruit dels cereals.
 2. Llavor i fruit de diverses plantes destinades a lalimentació.
 3. Llavor o fruit que juntament en uns atres similars formen un conjunt: Gra de raïm, gra de dacsa, gra de magrana, etc.
 4. Partícula, normalment en forma més o manco redona, duna matèria qualsevol: Gra darena, gra de sucre, gra de sal, gra dincens, etc.
 5. Cada una de les partícules o abultaments que apareixen en la superfície dalguns cossos: Gra de roca o de pedra, etc.
 6. Abultament chicotet que apareix en la superfície de la pell de qualsevol part del cos i que, a voltes, conté pus.
 7. Cada boleta que forma part del rosari i que servixen per a dur el conte de les oracions que es resen / Cada una de les peces perforades i enfilades dun collar.
 8. El gra dor, joc de chiquetes.
 9. Ni un gra, loc. Gens ni miqueta.
 10. Anar al gra, loc. Centrar-se en lo fonamental, anar a la part important dalgun assunt.
 11. Tindre bon gra de cara, loc. Tindre un aspecte saludable o agradable.
 12. Tirar-li gra (ad algú), loc. Induir-lo a que parle o charre molt.
ref. Any de gra, poca palla, any de palla, poc gra. Que estiga el gra en son graner que no li faltarà mercader.
Buscar Grans en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: -gram i gram.