Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: pus
pus
(Del llatí pus, mat. sign.)
  1. s. m. Substància espessa de color blanc groguenc, opac, segregat per un teixit orgànic inflamat.
pus
(Del llatí plūs, més.)
  1. adv. ant. Equivalia i tenia els mateixos usos que ladverbi més.
pus
(Del llatí pŏst, despuix.)
  1. conj. ant. Darrere de.
  2. ant. Mentres que.
  3. ant. Puix, ya que.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.