Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: ties
tia, -ies
(Del llatí tardà thia, i este del grec θεία, mat. sign.)
 1. s. f. La germana del pare o de la mare dalgú.
 2. dialect. desus. Tractament que els fillastres donen a les seues madastres.
 3. inus. Sogra.
 4. Dòna major o de mijana edat que no està casada.
 5. coloq. Tractament davant del nom propi que se li dona a dònes pròximes o conegudes que no són parentes: La tia Vicenta és veïna de tota la vida.
 6. coloq. Dòna.
 7. Quedar-se per a tia, loc. Quedar-se fadrina una dòna.
 8. Tia carnal, la que pròpiament és la germana del pare o de la mare.
 9. Tia segona, la cosina del pare o mare dalgú.
 10. Tia major, loc. ant. Tia yaya, germana del yayo o la yaya dalgú.
 11. Conta-li-ho o dis-li-ho a ta tia, loc. Indica que algú no es creu lo que un atre diu o que no li fa cas.
 12. Ta tia o ta tia la cega, loc. Per a expressar desacort o negació davant lo que u afirma o demana.
tio, -ia, -os, -ies
 1. s. m. Germà del pare o de la mare dalgú.
 2. dialect. desus. Tractament que els fillastres donen als seus padastres.
 3. coloq. Tractament davant del nom propi que se li dona a hòmens pròxims o coneguts que no són parents: El tio Jaume i la tia vicenta són veïns de tota la vida.
 4. dialect. Padastre.
 5. coloq. Home.
 6. Tio yayo, germà del yayo o la yaya dalgú.
 7. pop. Sol precedir a formes que actuen com a adjectiu, com ara: El tio baina volia ensenyar al mestre. La tia figa que poc de coneiximent . El tio bort lenganyà en el conte. El tio castanyes volia aprofitar-se. El tio bossa no vol treballar.
 8. Ta tia la cega, loc. coloq. Indica oposició o desacort en lo que un atre diu o fa.
Buscar ties en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.