Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: adjectiu
adjectiu, -us
(Del llatí adiectīvum, mat. sign.)
 1. s. m. Gram. Part de loració que califica o determina al substantiu i que pot ser un nom adjectiu o una oració adjectiva; hi han moltes cla­sses dadjectius.
 2. Gram. Relatiu a ladjectiu o propi dell: Sufixos adjectius.
 3. Gram. Adjectiu absolut, aquell adjectiu que no és susceptible de recebir morfemes de grau comparatiu ni superlatiu.
 4. Gram. Adjectiu abundancial, adjectiu que implica o denota abundància dalguna cosa, com nuvolós.
 5. Gram. Adjectiu calificatiu, nom que acompanya al nom i expressa alguna de les seues qualitats.
 6. Gram. Adjectiu comparatiu, el que expressa comparació, com major o menor.
 7. Gram. Adjectiu determinatiu, adjectiu que no califica al nom.
 8. Gram. Adjectiu distributiu, adjectiu numeral quantitatiu que assigna a diverses persones una cantitat idèntica.
 9. Gram. Adjectiu gentilici, adjectiu que expressa lorige, nació o pàtria de les persones, com francés, valencià, gallec...
 10. Gram. Adjectiu numeral, ladjectiu que significa número, com huit, quart, doble.
 11. Gram. Adjectiu ordinal, adjectiu que indica un orde o successió, com primer, quint, octau.
 12. Gram. Adjectiu positiu, el que una significació absoluta, a diferència del comparatiu o superlatiu, com gran, respecte a major o grandíssim.
 13. Gram. Adjectiu superlatiu absolut, el que expressa el grau màxim de la qualitat que denota, com famosíssim, paupèrrim.
 14. Gram. Adjectiu superlatiu relatiu, el que assigna el grau màxim o mínim duna qualitat a una o diverses persones o coses en relació a unes atres del mateix conjunt, com el millor de tots els seus llibres, lobra de major format de lexposició, el més inteligent de la classe.
 15. Paraula desta categoria gramatical: La paraula lleig és un adjectiu.
adjectiu, -iva, -us, -ives
(Del llatí adiectīvum, mat. sign.)
 1. adj. m. Gram. Que es referix a una qualitat o accident.
 2. Secundari, no essencial.
Buscar adjectiu en: