Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: pàtria
patri, -ia, -is, -ies
(Del llatí patrĭus, mat. sign.)
  1. adj. m. Pertanyent al pare.
  2. Relatiu a la pàtria o propi della.
pàtria, -ies
(Del llatí patrĭa, mat. sign.)
    1. s. f. Lloc, país o nació da on u és natural.
    2. País del qual u és ciutadà.
  1. Rel. Pàtria celestial, el cel o la glòria.
  2. fig. Lloc a on el seu orige la producció o creació dalguna cosa: Xixona és la pàtria del torró.
  3. Pàtria potestat, Dret. poder jurídic del pàter famílias sobre els seus descendents.
Buscar pàtria en: