Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Tractament
tractament, -ts
  1. s. m. ant. Tracte.
  2. Conjunt de mijos que sutilisen per a tractar i sanar una malaltia o afecció.
  3. Títul que rep una persona segons el seu càrrec, jerarquia o grau dhonorabilitat.
Buscar Tractament en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.