Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Órdens
orde, -ens
(Del llatí ordĭne, mat. sign.)
 1. s. m. i f. Disposició de les coses en el lloc corresponent.
 2. Successió ordenada o preestablida de les coses.
 3. Estar en orde, estar en el lloc que li pertoca.
 4. Orde de batalla, formació de les tropes en la disposició més convenient per a atacar a lenemic o defendres dell.
 5. Orde de coses, disposició predeterminada de les coses humanes, especialment, en laspecte polític.
 6. Orde del dia, indicació dels assunts que deuen ser tractats en una sessió duna assamblea o corporació, de les disposicions donades a una secció deixèrcit per al dia en qüestió...
 7. Orde moral, conjunt de lleis i normes en que es basa la moralitat o immoralitat dels actes humans.
 8. Orde natural, disposició de les coses atenent a la seua naturalea.
 9. Orde públic, situació en la qual els ciutadans respecten les lleis, sense pertorbacions.
 10. Orde social, normativa que regula les relacions socials.
 11. Per orde, en la disposició reglada de successió.
 12. Posar en orde, colocar les coses com és precís per al fi desijat.
 13. Grup de persones o coses que una categoria social diferent.
 14. Série o conjunt de coses yuxtapostes o successives.
 15. Biol. Grup de classificació comprés entre la classe i la família.
 16. Mat. Calificació que es dona a una corba segons el grau de la seua equació.
 17. Arquit. Cada u dels estils en que es classifiquen les construccions atenent a la disposició, proporcions i ornamentació dels elements que componen un edifici.
 18. s. f. Colectiu de persones unides per alguna regla comuna dobservància o per una distinció honorària.
 19. Órdens militars, s. f. Institucions religioses i guerreres, fundades en lEdat Mija, compostes per cavallers, en lobjectiu de combatre als infidels.
 20. Rel. Sacrament pel qual són constituïts els sacerdots; cada u dels graus del ministeri sacerdotal.
 21. Rel. Órdens majors, cada u dels tres graus superiors del ministeri sacerdotal i que són: subdiaconat, diaconat i presbiterat.
 22. s. f. Manament dictat per lautoritat i que deu ser acatat.
 23. Esperar órdens, esperar les indicacions de lautoritat de lo sha de fer.
 24. Rebre órdens, rebre indicacions de lautoritat de lo que sha de fer.
 25. Estar a lorde del dia, loc. Estar de moda, dactualitat, ser normal.
 26. Sense orde ni concert, loc. Desordenadament.
Buscar Órdens en: