Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: mala
mala, -les
(Del fr. malle, mat. sign.)
 1. s. f. Cartera del correu.
mala, -les
 1. s. f. var. form. ant. V. mealla (moneda).
mal, -la, -ls, -les
(Del llatí malu, mat. sign.)
 1. adj. m. No bo, roïn. Susa precedit del seu substantiu o dun verp copulatiu, en est us se pot substituir pel sinònim roïn. Davant o darrere del substantiu: És un home molt mal. Laigua és mala darrere del meló. Lorage és mal hui. Mal assunt és este. Mala hora és esta per a dinar.
 2. Mal llamp te partixca o mala bomba et caiga, loc. Expressions de maldicció.
 3. Ni un mal, gens ni miqueta, ni u: Ni un mal got daigua mha donat.
 4. A les males, contra voluntat, per força, violentament.
 5. Anar a males, anar violentament o sense acorts ni miraments.
 6. Mala, ant. En mala hora.
 7. Fer mala sanc, loc. Irar, crear rencor, endenyar una relació...
 8. Mala llet o mala gaita, loc. Malgeni, mala idea o intenció.
 9. Difícil: Casa de dos portes és molt mala de guardar.
 10. Malalt: Diu el gall el dia de Nadal: -Yo estic mal. -Diu la gallina: -Yo estic lloca, a mi no em toca.
 11. Mal que..., loc. Encara que: Mal que et pese no the de saludar.
ref. Mal vi i pa d’ordi, ¡gira’t Jordi!. Mal comprador, bon venedor. Mala brossa mai mor. El mal faener no troba aïna bona. Les males notícies corren més que les bones.
Buscar mala en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: malla, mallat, malat i mallada.