Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: endenyar
endenyar
Flexió verbal »
(Del llatí indignāri, indignar-se.)
  1. v. tr. ant. Indignar, irritar.
  2. Per ext. Contaminar.
  3. refl. Infectar-se una ferida.
Buscar endenyar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: denyar.