Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Davant
davant
(Del llatí vulgar *de-ab-ante, mat. sign.)
  1. adv. i prep. Part per a on lobjecte es presenta o alvança normalment.
  2. Passar davant dalgú, passar i posar-se primer que la persona que va en la mateixa direcció.
  1. En presència dalgú o dalguna cosa.
  2. En presència duna autoritat administrativa o judicial.
  3. A la vista dun fet o una situació que obliga a actuar duna manera determinada: Tots som iguals davant la mort.
  1. Al davant, davant, loc. En la part anterior.
  2. Al davant, loc. Davant dalgú o alguna cosa.
 1. Ser el de davant, loc. Ser el primer, el principal.
 2. Anar davant del vent, loc. Ser molt astut, ser molt sabut.
 3. Anar davant i darrere dalgú, loc. Seguir en insistència ad algú per a obtindre alguna cosa dell.
 4. Lo que va davant, va davant, loc. Lo que ya sha fet, menjat, begut... ningú nos ho pot llevar.
ref. Qui va davant, guanya la joya. Qui no mira davant, darrere es queda.
Buscar Davant en: