Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Torre
torre, -es
(Del llatí tŭrre, mat. sign.)
 1. s. f. Edificació construïda per lhome, de més alçària que amplària, que pot formar part duna muralla o estar aïllada i que susava per a defendre una vila, ciutat o castell, també per a observar a distàncies lluntanes, o si ledificació forma part duna iglésia o catedral per a posar campanes, rellonge, etc.
  1. Torre maestra, ant. V. torre mestra.
  2. Torre mestra, és la torre més elevada duna iglésia, castell, fortificació, etc.
 2. Torre de lhomenage, se diu de la torre dun castell a on el castellà jurava defendre el castell.
 3. Torre de Babel, segons diu el Génesis fon construïda per lhome per a aplegar al cel, no finalisant-se lobra ya que Deu confongué als constructors fent-los parlar idiomes diferents que, més tart, sescamparien per la Terra. Figuradament se diu del lloc a on moltes persones parlen a lhora i no sentenen o comprenen.
 4. Torre de Davit, nom que es dona a la Mare de Deu.
 5. Màquina de guerra que aparència de torre, susava per a traslladar guerrers per a atacar a lenemic.
 6. Reducte blindat que seleva sobre la coberta dun barco de guerra, i que conté armament dartilleria.
 7. Casa de llaurador, masia o alqueria a on hi ha una edificació més elevada que servix per a defendres.
 8. Com una torre, loc. Expressió usada per a dir que una persona és destatura alta.
 9. La torre, dialect. i coloq. El número trentatrés (33) en rifes, sortejos, loteries i jocs.
Imàgens
Buscar Torre en:
 • Torre coincidix en:
  • la 3ª persona d'imperatiu de torrar
  • la 1ª persona del present d'indicatiu de torrar
  • la 1ª persona del present de subjuntiu de torrar
  • la 3ª persona del present de subjuntiu de torrar
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: tor, -tor, toro i torró.