Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: traslladar
traslladar
Flexió verbal »
(Del llatí translātum, transportar.)
  1. v. tr. Canviar o dur alguna cosa dun lloc a un atre.
  2. refl. Canviar de lloc, passar dun lloc a un atre.
  3. Fer una còpia, o reproducció dun escrit.
  4. ant. Fer una traducció duna llengua a una atra.
  5. Canviar a una persona dun càrrec o destí.
  6. Anticipar o retardar la celebració dun acte, cita, reunió, etc., que ya estava programat.
Buscar traslladar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.