Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: torrar
torrar
Flexió verbal »
(Del llatí torrāre, variant del clàssic torrēre en canvi de conjugació.)
  1. v. tr. Socarrar la superfície dels aliments que sestan fent al fòc fins que canvien el color.
  2. refl. Alterar la tonalitat dun color convertint-se més obscur per lefecte de la calor.
  3. refl. Patir una gran calor.
  4. Acometre, importunar fortament i insistentment: El torrat a crits i estufits.
  5. coloq. refl. Dormir-se profundament.
  6. coloq. refl. Emborrachar-se.
  7. Torra coca Virtudetes o pastoret, loc. local. Se diu quan sestà segur que una cosa no succeirà.
Buscar torrar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.