Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Acort
acort, -ts
 1. adj. m. En harmonia i consonància: El vestit que du està acort en la solemnitat de lacte.
 2. Conforme en un atre o una atra cosa.
 3. Mús. Conjunt de tres o més sons diferents que sonen simultàneament combinats harmònicament.
 4. Mús. Per extensió, dun instrument generalment de corda: Sentia en la lluntania els acorts de la guitarra.
acort, -ts
(Del verp acordar.)
 1. s. m. Acte i efecte dacordar: Aplegàrem a un acort entre les dos postures.
 2. Unitat de pensament o pacte al que saplega entre postures, idees o opinions diverses: Cada u pensava una cosa pero es posaren dacort en lo fonamental.
 3. Resolució o determinació presa per una sola persona o un colectiu, en una reunió, tribunal o junta de fer una cosa: He pres lacort de presentar-me a les oposicions. Lacort que prengueren fon iniciar les obres duna nova sèu.
 4. Dacort, loc. adv. En conformitat, en unió de pensament o obrar: Tots treballen dacort en uns mateixos principis.
 5. Estar dacort, loc. Acceptar i reconéixer diverses parts un fet o idea: Tots estan dacort en crear més llocs de treball.
 6. Posar dacort, o aplegar a un acort, loc. Fer que diverses persones o grups tinguen unitat de pensament o acció, que accepten o reconeguen alguna cosa.
 7. Quedar dacort, loc. Aplegar a una unitat de pensament o acció que es dona per tancada una volta discutida, convindre: Venedor i comprador quedaren dacort en el preu.
 8. Dacort en, loc. prep. De conformitat en alguna cosa preestablida: Dacort en lo dit adés podem fer una nova afirmació. Dacort en la llei de 1983 el valencià és una llengua oficial en lescola.
 9. Dacort, locució que indica conformitat i consentiment: ¿Anem a la plaja?. -Dacort.
Buscar Acort en: