Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Toc
toc, -cs
(Derivat posverbal de tocar.)
 1. s. m. Acte i efecte de tocar.
 2. Acte i efecte de tocar dos coses entre elles.
 3. Tacte, apreciació de la forma i tamany, suavitat o rugositat i temperatura de les coses al tocar-les.
 4. Destrea, gràcia, habilitat.
 5. Colp llauger i ràpit.
  1. Colp pegat a una porta per a que òbriguen.
  2. Per extensió, peça de metal per a tocar a la porta, picaport.
 6. Telefonada.
 7. Pinzellada, matís que es dona a alguna cosa per a retocar-la o rematar-la.
  1. Método empleat per a comprovar de forma artesanal la qualitat de lor o largent.
  2. Pedra de toc, pedra negra de basalt o similar per a fer este contrast; per exensió es referix a lobjecte o situació que servix per a provar la qualitat duna cosa.
  1. de certs instruments, com campanes, trompetes, tambors..., per a donar avisos.
  2. Toc datenció, toc de corneta per a que la gent se retire ans dimpondre lorde per la força; fig. Avís, advertència.
  3. Toc davemaria, toc de campanes que anuncia lhora de làngelus.
  4. Toc de diana, diana, toc de trompeta o de tambor per a anunciar laurora.
  5. Toc de missa, toc de campanes per a anunciar que és lhora de leucaristia.
  6. Toc de morts, toc de campanes que anuncia la mort dalgú o la celebració dun funeral.
 8. Toc de queda, en circumstàncies dexcepció, el govern decreta este toc durant certes hores nocturnes, en les que es prohibix el trànsit o permanència en els carrers.
 9. V. tec. (en el joc de pilota valenciana).