Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: diana
diana, -nes
(De l’it. diana, mat. sign., derivat del llatí dies, dia.)
  1. s. f. ant. Estrela de lalba.
  2. ant. Últim temps de la guàrdia nocturna en leixèrcit o milícia.
  3. Toc militar de tambor o de trompeta en escomençar el dia per a despertar a la tropa.
  4. Música o cant a primera hora del matí per a despertar, com quan escomença un dia festiu.
  5. Blanc en el tir descopeta, arc... format generalment per una série de circumferències concèntriques.
Diana
(Del llatí Diana, deesa de la caça.)
  1. s. f. Nom de dòna.
Buscar diana en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.