Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: circumferències
circumferència, -ies
(Del llatí cĭrcumfĕrĕntia, mat. sign.)
  1. s. f. Corba tancada i plana, la qual la característica de tindre tots els seus punts a la mateixa distància dun atre punt interior.
  2. ant. Entorn, parts circumdants.
Buscar circumferències en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.