Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: pomes
poma, -mes
(Del llatí pōma, plr. de pōmum.)
 1. s. f. Fruit de la pomera, de forma redonenca, pell llisa de color variable entre roig, groc i vert, en una grossària entre tres i dèu centímetros de diàmetro i llavors chicotetes.
 2. Poma agostenca, varietat aplanada, grossa, de color blanc i saborosa.
 3. Poma agra, varietat que un sabor agrenc.
 4. Poma agredolça, varietat dun tamany mig, de color roig, saborosa i que madura pels mesos de setembre i octubre.
 5. Poma balera, varietat chicoteta, de color groc i dolça.
 6. Poma comare, varietat allargada, de color groc i dolça.
 7. Poma de flor de nespra, varietat aplanada, menuda, de color vert rogenc, saborosa i que madura pel més doctubre.
 8. Poma de gerrot, varietat dun tamany mig, de color verdós i saborosa.
 9. Poma de lagredolç, varietat dun tamany mig, de color roig i gris, saborosa i que madura per Sant Joan, a final de juny.
 10. Poma de Sant Joan, varietat dun tamany mig, de color roig fort, saborosa i primerenca.
 11. Poma de Sant Miquel, varietat grossa, de color roig i vert, saborosa i que madura per Sant Miquel, a final de setembre.
 12. Poma de serena, varietat allargada, un poc grossa, de color roig fosc, saborosa i que madura pel més de novembre.
 13. Poma del Jesús, varietat dun tamany mig, de color roig, de sabor un poc agre i que es cull pel més doctubre i es conserva alguns mesos.
 14. Poma del volant, varietat dun tamany mig, redonenca, de color roig i saborosa.
 15. Poma destiu, varietat menuda, de color roig i que el seu sabor pot ser agre o dolç.
 16. Poma dolça dhivern, varietat menuda i poc grossa, de color vert i roig, saborosa i que madura al principi del més de novembre.
 17. Poma dolceta, varietat grosseta, de color roig, saborosa i que madura per Tots Sants, al principi del més de novembre.
 18. Poma farinosa, varietat de tamany mig, de color roig i vert, i molt dolça.
 19. Poma gelada, varietat redonenca, grossa, de color groc, molt saborosa i que madura pels mesos doctubre i novembre.
 20. Poma sirga, varietat grossa, de color groc, saborosa i que madura pels mesos de setembre i octubre.
 21. Vert poma, varietat del color vert duna tonalitat més clara tirant a groga.
 22. La poma de la discòrdia, se diu de lo que és causa de desacort, discrepància, desavenència...
 23. Estar com una poma, tindre molt bona salut.
 24. dialect. En llenguage infantil, genitals duna chiqueta.
 25. La poma, dialect. i coloq. El número vintidós (22) en rifes, sortejos, loteries i jocs.
Buscar pomes en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.