Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: palles
palla, -lles
(Del llatí palĕa, mat. sign.)
 1. s. f. Canya de cereals o de llegums, seca i separada del gra.
  1. Conjunt de les canyes de cereals o llegums.
  2. Palla nova, la generada en la collita i batuda recent.
  3. Palla vella, la generada en collites o batudes danys anteriors.
 2. Anar-sen la palla, loc. En un arrossar se diu quan la planta sinclina ans dhaver granat lo necessari.
 3. fig. Cosa inútil; borumballa.
 4. Home de palla, home sense personalitat, sense voluntat pròpia; també es diu de lhome manipulat per un atre.
 5. local. Aerolit, cos lluminós que cau durant la nit.
 6. coloq. Masturbació.
 7. Batre per la palla, loc. Treballar o fer un negoci que no produïx benefici ni pèrdua.
 8. Color de palla, loc. Color groc clar.
 9. Jaure o dormir en la palla, dormir en la palliça; fig. Estar descuidat.
 10. Tindre la coa de palla, se diu de qui sirrita o es sent aludit en facilitat.
 11. Vore una palla en els ulls dels atres i no vore la biga en els seus, loc. Vore els minúsculs defectes aliens i no vore els grans propis.
ref. En la casa que es treballa, mai falta pa ni palla. Forment tardà, ni palla ni gra. Molta palla pero forment ni un gra. ¡Palla nova! I tenia cinquanta anys. Qui de jove no treballa, de vell dorm en la palla.
Buscar palles en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: palés, palé i pala.