Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: enfarinada
enfarinat, -ada, -ts, -ades
  1. s. m. Folc. Personage que, en les festes de Santa Llúcia, de la localitat valenciana dIbi, el dia 28 de decembre en eixir el sol, forma part dun grup de 14 hòmens, en la cara enfarinada, que prenen el poder municipal, eixercint de manera burlesca com a alcalde, secretari, juge, fiscal... Tenen un grup denominat oposició que senfronta ad este nou govern, enfrontament que acaba en batalla campal llançant-se farina, ous... Els enfarinats imponen multes a la població per qualsevol motiu i els diners arreplegats se destinen a lasil dancians.
  2. Fester o persona que participa en una enfarinada de les diverses que tenen lloc en algunes localitats valencianes.
enfarinat, -ada, -ts, -ades
(Del part. pass. de enfarinar.)
 1. adj. m. Cobert de farina.
 2. Que sha empolsegat la cara en pólvores.
enfarinada, -des
 1. s. f. Acció i efecte denfarinar.
 2. Coca plena de farina seca que es torra o rosseja al forn.
 3. Folc. Festa dels enfarinats dIbi i dunes atres localitats valencianes com Vinaròs, La font dEn Carròs, La font de la Figuera, Ontinyent...
observacions/documentació: S’ha de tindre en conte que la caiguda de la -d- intervocàlica en la terminació -ada, -ades és hui general en tot el valencià i en tots els nivells del llenguage; no és per tant un vulgarisme. La terminació es manté en l’escritura per respecte a l’etimologia, com fan unes atres llengües com ara el francés en la -e final o el català en la -r final, que s’escriuen pero no es pronuncien.
Buscar enfarinada en:
 • enfarinada coincidix en:
 • La caiguda de la –d– intervocàlica en la terminació –ada, –ades és general i característica del valencià, ni s’ha de considerar vulgarisme ni s’ha de pronunciar esta -d-, que es manté en l’escritura; trompada, portada, comprada, pronunciades sense caiguda de -d-, conferix al valencià parlat una afectació que el parlant rebuja. (L'Estàndart Oral Valencià)
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: farinada.